Wildzwemmen in grachten en rivieren voorkomen
14 juni 2022 
5 min. leestijd

Wildzwemmen in grachten en rivieren voorkomen

In Nederland wordt, net als in andere Europese landen, steeds vaker gezwommen buiten formeel aangewezen zwemlocaties. In steden duiken zwemmers in de grachten en in andere plaatsen zoeken zwemmers de rivieren op. De toename van het zogenoemde wildzwemmen komt met name door de toename van de zomertemperaturen, de bevolkingsgroei en stedelijke herontwikkeling. In dit artikel staat PressArt stil bij de preventie van wildzwemmen in steden en dorpen.

Risico's van wildzwemmen

De risico's van wildzwemmen kunnen opgedeeld worden in categorieën als fysieke risico's, risico op ziekteverwekkers en risico's door chemische verontreiniging.

Fysiek risico's

Wildzwemmen brengt vele fysieke risico's met zich mee. Tot de potentiële fysieke risico’s behoren vooral aanvaar risico, objecten op de waterbodem waar zwemmers zich aan kunnen verwonden, verstrikking in waterplanten, lage watertemperatuur, gevaarlijke stroming en onveilige toegang tot het water. 

Op de meeste locaties waar mensen wildzwemmen is er kans op aanvaring van boten en watersportvoertuigen. Dit heeft alles te maken met het feit dat doorzicht op het water vaak slecht is en de bestuurder van een boot of watersportvoertuig al snel zwemmers over het hoofd kan zien. Helemaal, wanneer het gaat om wildzwemmers die veelal in gebieden zwemmen waar de bestuurder het niet verwacht.

Risico op ziekteverwekkers

Gezondheidsklachten als gevolg van ziekteverwekkers in het water zijn onder andere maag-darmklachten, huidirritatie, oorklachten en oogklachten. Deze klachten ontstaan bij het betreden van wateren met fecale verontreiniging en gifstoffen van blauwalgensoorten.informatiepaneel-en-informtiebord-over-blauwalgen.jpgBij een blauwalgenbloei kunnen de vele blauwalgen aan het wateroppervlak samenkomen en een drijflaag vormen. Vele blauwalgensoorten maken gifstoffen. Contact met of inslikken van blauwalgen kan gezondheidsklachten veroorzaken.

In tegenstelling tot openbare zwemlocaties worden andere ziekteverwekkers en (toxines uit) blauwalgen door waterbeheerders niet of nauwelijks gemonitord bij wildzwemplekken. Dit brengt het risico met zich mee dat je eerder blootgesteld wordt aan ziekteverwekkers en schadelijke stoffen.

Risico door chemische verontreiniging van water of waterbodem

Chemische vervuiling komt van stoffen die zelf in water worden gestopt of er om een of andere reden in terecht komen. Die stoffen kunnen meststoffen zijn, die door aankalking verstopping van het systeem kunnen geven, of reinigingsmiddelen of onverwachte stoffen. 

Bij wildzwemplekken vindt er geen structurele monitoring van de chemische waterkwaliteit plaats. Bij blootstelling aan chemische vervuiling kan de wildzwemmer dan ook fysieke klachten gaan ervaren.

Maatregelen voor wildzwemmen

Om de veiligheid van wildzwemmers te vergroten, kunnen de volgende 4 maatregelen gehanteerd worden:

  1. Aanpakken bron risico
  2. Inperken van het risico
  3. Informatie geven over veilige zwemmen
  4. Zwemmen ontmoedigen of verbieden

Wanneer de bron van het risico bekend is, is het mogelijk om vanuit de bron naar oplossingen te kijken om het risico aan te pakken.  Als het (nog) niet mogelijk is om de bron van het risico weg te nemen kunnen maatregelen worden genomen om het risico te beperken. Denk hierbij aan informatievoorziening, met als doel om te voorkomen dat mensen op gevaarlijke plekken gaan zwemmen. 

Voorbeelden van maatregelen zijn het plaatsen van verbodsborden of informatieborden ter preventie van wildzwemmen in gevaarlijke wateren. Op vele locaties wordt deze methode dan ook toegepast. Dit gebeurd in alle soorten en manieren. Er kan bijvoorbeeld een verbodsbord geplaatst worden, waarmee men direct ziet dat zwemmen verboden is of je kiest voor een informatiebord dat aangeeft dat het water vervuild is. 

Verantwoordelijkheid van gemeente en waterschap

Als gemeente of waterschap heb je de verantwoordelijkheid om bezoekers en lokale bevolking te informeren over het gevaar en de risico's van wildzwemmen. Hierdoor wordt de doelgroep bewust van de gevolgen van wildzwemmen en kunnen zij ook verstandige keuzes maken. Wanneer men niet door de gemeente of het waterschap geïnformeerd worden over de gevolgen van wildzwemmen in publieke wateren, zullen zij niet op de hoogte van de risico's en maatregelen zijn en zal het probleem zich voortdoen.

Informatieborden ter preventie van wildzwemmen

Om wildzwemmen in grachten en rivieren te voorkomen, bieden informatieborden de perfecte oplossing om mensen te informeren en te stimuleren om aan wal te blijven. Omdat er vaak vandalisme op deze plekken plaats vindt, is het wel van belang dat de juiste informatieborden geplaatst worden. 

De monkeyproof informatieborden van PressArt zijn de informatieborden die je wilt kiezen ter preventie van wildzwemmen in grachten en rivieren. Monkeyproof informatieborden zijn krasbestendig, kleurecht en gemakkelijk schoon te maken bij vandalisme als graffiti. Informatieborden dienen namelijk jarenlang te blijven staan en het verhaal dient voor iedereen duidelijk leesbaar te zijn. PressArt-Plate-UV is hier het beste materiaal voor.

Met een frame type Putter is het mogelijk om op verschillende plekken rond het water te waarschuwen over de gevaren. We moeten risico's gewoon voorkomen en dat kan heel goed met het frame Putter. Dit frame bestaat uit een Europese hardhouten paal met daarop het bord van het materiaal PressArt-Plate-UV. Daarbij zit de print IN de plaat meegeperst zodat je niet, zoals bij een sticker, de print er af krijgt. Daarnaast is hij ook nog eens extreem goed bestand tegen licht, krassen en graffiti, want laten we eerlijk wezen een bord waarop een waarschuwing of een verbod staat is meer onderhevig aan vandalisme en vuurwerk en daar kun je niet met een aluminium verkeersbordje mee volstaan. Daar hebben we tegenwoordig betere en milieuvriendelijkere oplossingen voor in de vorm va de PressArt-Plate-UV oplossing. 

Mocht je op zoek zijn naar dergelijke infoborden kun je het beste even ons e-book downloaden over openstellingsborden of gelijk even contact op nemen met ons wij helpen je graag verder met je specifieke vraag. Perfect-informatiebord-waarschuwingsbord-wildzwemmen-blauwalgenOpenstellingsbord-waarschuwingsbord-wildzwemmen-wildplassenInformatiepaneel-wildzwemmen.verboden-druppelbordWaarschuwingsbord-wildzwemmen-blauwalgen-verboden-informatiepaneel


Vraag hier het gratis e-book Openstellingsborden aan

Knop e-book openstellingsborden wildzwemmen

Over de schrijver
Lisa, is ons middelpunt in de digitale storm over buitencommunicatie en krasvaste infoborden. Een idee staat in no time op de site en voldoet aan alle grillen die het internet. Wat onze informatieborden en bewegwijzering buiten doen doet Lisa op onze site en dat is de beste communicatie middelen in het daglicht zetten voor ideale buitencommunicatie voor natuur, cultuur en recreatie.
Reactie plaatsen