WILD van Grutto's

Nergens in Europa broeden zoveel grutto’s als in Nederland, maar het aantal loopt hard terug. Doordat er steeds minder kruidenrijk grasland is, is het aantal weidevogels al met meer dan de 50% afgenomen. 

In de afgelopen 50 jaar is het aantal broedparen voor de grutto alleen al met 75% gedaald. 

Doordat er steeds minder geschikte plekken zijn op het platteland, lukt het ouders niet om voldoende jongen groot te brengen. Dat is erg zorgwekkend, want het overgrote deel van de grutto’s komt juist in Nederland om te broeden. 

Als dit zo door blijft gaan, dreigt onze nationale vogel uit te sterven. Om dit te voorkomen is actie gewenst en vandaar dat vele natuurorganisaties een speciale actie pagina hebben opgericht waar je geld kunt doneren om de grutto te helpen en de vele jongen die noodzakelijk zijn voor een gezond grutto bestand de ruimte te geven in kruidenrijk grasland met vele wormen.

Omdat wij nogal geloven in educatie e( & werven) op het juiste moment en de juiste plek hebben we even wat sponsorbordjes opgemaakt, gedrukt en geschonken aan het Zuid-Hollands Landschap zodat de werving wat sneller gaat verlopen.

Deze bordjes worden onder andere opgehangen bij populaire vogel kijk hutten, maar als advies hebben we ook aangegeven dat ze ze op de WC's moeten plaatsen bij natuurrestaurants want wie zit er nu niet op zijn telefoon als hij even een rustig momentje voor zichzelf heeft tegenwoordig...

Je kunt de QR code scannen en direct doneren maar je kunt ook deze link volgen

wild van grutto
Help de grutto nu en doneer  

  Grutto weetjes 

  • Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto's dan in heel Frankrijk en Groot-Brittanië samen.
  • 90 procent van de grutto's in Noord-West Europa broedt in Nederland. 
  • Ze broeden graag in de buurt van soortgenoten, meestal binnen honderden meters van hun eigen geboorteplaats.
  • Ze overwinteren in Senegal en Guinee-Bisseau
  • Geen andere Europese vogel heeft zo'n lange rechte snavel als de grutto
  • Ze eten voornamelijk regenwormen vandaar dat kruidenrijke graslanden zo belangrijk zijn. 
Over de schrijver
Peter-Pim is de oprichter en eigenaar van PressArt. Hij specialiseert zich al meer dan 30 jaar in het ontwikkelen, produceren en plaatsen van grafische, monkeyproof communicatiemiddelen en design objecten. Hij verzint creatieve wandelconcepten zoals de Klompenpaden, heeft voor Staatsbosbeheer hun nieuwe lijn van frames ontwikkeld, adviseert vele groene en recreatieve organisaties bij hun keuze voor de inrichting van hun terrein rondom infoborden. Zijn bedrijf PressArt levert vele bewegwijzering-oplossingen en materialen die jarenlang goed blijven, optimaal krasvast zijn en ook nog eens duurzaam en milieuvriendelijk. Zijn kracht is een enorme materialen kennis, inventiviteit en binnen korte tijd het oplossen van buitencommunicatie vraagstukken. Neem gerust contact met hem op dat vindt ie leuk.
Reactie plaatsen