Informatieborden: De Brug naar Inclusief Spelen voor Iedereen
04 september 2023 
12 min. leestijd

Informatieborden: De Brug naar Inclusief Spelen voor Iedereen

In een wereld waarin diversiteit en inclusie steeds belangrijker worden, is het essentieel dat we speelplekken creëren waar iedereen zich welkom en begrepen voelt. Voor kinderen en volwassenen met communicatieve beperkingen kan een dagje uit in de speeltuin een uitdaging zijn. Maar wat als we een manier hadden om deze barrières te doorbreken?

Het belang van inclusie in speelplekken

Inclusie gaat over het erkennen en waarderen van onze verschillen en het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. In speelplekken betekent dit het creëren van een ruimte waarin elk kind, ongeacht zijn of haar capaciteiten, kan spelen, leren en groeien.

Helaas worden kinderen met beperkingen vaak buitengesloten van deze ervaringen vanwege communicatiebarrières. Hier komen informatieborden om de hoek kijken. Door het gebruik van eenvoudige pictogrammen en duidelijke taal kunnen deze borden een brug slaan tussen kinderen met en zonder communicatieve beperkingen, waardoor een inclusievere speelomgeving ontstaat.

Voorbeeld: De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in samenwerking met ISAAC-nf een informatiebord geïntroduceerd specifiek gericht op kinderen met het Angelman Syndroom. Dit bord, gevuld met gemakkelijk te begrijpen pictogrammen, heeft de speelervaring voor deze kinderen getransformeerd, waardoor ze zich meer betrokken en begrepen voelen. Kinderen spelen bij een informatiebord met pictogrammen voor inclusieve communicatie.Informatiebord in een speelplek, gerealiseerd in samenwerking met ISAAC-nf, om inclusief spelen voor iedereen mogelijk te maken


Ontdek hoe onze innovatieve en duurzame informatieborden het spelen inclusiever maken!

Onze PressArt-Plate-UV borden, getest en goedgekeurd door de apen van Apenheul, brengen een een revolutie teweeg in speeltuinen door iedereen, ongeacht hun leeftijd of capaciteiten, te betrekken. PressArt's informatieborden, vervaardigd van milieuvriendelijke materialen zoals PressArt-Plate-UV, zijn niet alleen bestand tegen hoge recreatiedruk, maar ook prachtig en informatief. Ideaal voor elke gemeenschap die de speelervaring voor kinderen en volwassenen met een communicatieve beperking wil verbeteren.

 Doe mee met deze revolutie en zorg ervoor dat je meelift op het succes waarmee we alle speeltuinen en scholen voorzien van deze speciaal ontwikkelde Picto borden en parken tuinen schoolpleinen en inclusief maken voor iedereen. Communiceren is de sleutel realiseren een must.

De Kracht van Informatieborden

Informatieborden zijn niet zomaar borden; ze zijn krachtige communicatiehulpmiddelen die de kloof overbruggen tussen diegenen die moeite hebben met traditionele communicatiemethoden en de wereld om hen heen. Maar wat maakt deze borden zo effectief?

Visuele Communicatie:

Mensen zijn van nature visuele wezens. We verwerken beelden 60.000 keer sneller dan tekst. Voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met verbale communicatie, kunnen pictogrammen op informatieborden dienen als een universele taal. Ze bieden een directe, ongecompliceerde manier om een boodschap over te brengen, waardoor misverstanden en frustraties worden verminderd.

Consistentie en Herkenbaarheid:

Een van de grootste voordelen van informatieborden is hun consistentie. Of je nu in een speeltuin in Utrechtse Heuvelrug of Amsterdam bent, dezelfde pictogrammen en symbolen zullen worden gebruikt. Deze herkenbaarheid biedt comfort en vertrouwen voor diegenen die afhankelijk zijn van deze borden om te communiceren.

Inclusiviteit Bevorderen:

Informatieborden zijn niet alleen bedoeld voor mensen met communicatieve beperkingen. Ze zijn er voor iedereen. Door een informatiebord in een speeltuin te plaatsen, wordt een boodschap van inclusiviteit en acceptatie uitgezonden. Het zegt: "Iedereen is hier welkom, en we hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat iedereen kan communiceren en plezier kan hebben."

Informatieborden: Een Brug voor Diverse Neurologische Aandoeningen

Het Angelman Syndroom is een genetische aandoening die communicatieproblemen, ontwikkelingsachterstanden en andere medische problemen veroorzaakt. Voor kinderen met deze aandoening kan iets eenvoudigs als het uiten van hun wensen of gevoelens een enorme uitdaging zijn.

In onze samenwerking met ISAAC-nf hebben we geleerd dat onze inclusieve informatieborden niet alleen nuttig zijn voor kinderen met het Angelman-syndroom, maar voor iedereen met neurologische aandoeningen die de spraak belemmeren. Dit omvat aandoeningen zoals het Rett-syndroom, sommige vormen van autisme, het Fragile X-syndroom, het Cornelia de Lange-syndroom, het Prader-Willi-syndroom, sommige gevallen van Cerebrale Parese en Down-syndroom. Bovendien kunnen er mensen zijn die hun spraakvermogen verliezen door ziektes.

Het informatiebord ontwikkeld in samenwerking met ISAAC-nf voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een perfect voorbeeld van hoe deze borden een verschil kunnen maken. Door eenvoudige pictogrammen te gebruiken, kunnen deze kinderen nu hun gevoelens en wensen uiten, wat eerder een uitdaging was.

Conclusie:

Informatieborden zijn meer dan alleen visuele hulpmiddelen; ze zijn bruggen naar begrip, acceptatie en inclusiviteit. Ze bieden iedereen, ongeacht hun capaciteiten, de kans om te communiceren, te leren en te groeien in een ondersteunende omgeving.

ISAAC-nf en de Revolutie van Ondersteunde Communicatie

In de wereld van ondersteunde communicatie is ISAAC-nf een naam die opvalt. Deze internationale belangenorganisatie heeft zich ten doel gesteld om de levens van mensen met communicatieve beperkingen te transformeren door middel van innovatieve oplossingen en hulpmiddelen. Maar wat drijft deze organisatie en hoe hebben ze bijgedragen aan de inclusieve beweging in speelplekken?

De Missie van ISAAC-nf:

ISAAC-nf, of de International Society for Augmentative and Alternative Communication - Nederlandstalige Federatie, is een organisatie die zich inzet voor mensen met communicatieve beperkingen. Hun missie is duidelijk: ervoor zorgen dat iedereen die moeite heeft met traditionele communicatiemethoden de hulpmiddelen en ondersteuning krijgt die ze nodig hebben om zich uit te drukken.

De Speeltuinkaart: Een Stap Vooruit:

Een van de meest opmerkelijke initiatieven van ISAAC-nf is de introductie van de speeltuinkaart. Deze kaart, die zowel als losse kaart als op posterformaat kan worden gebruikt, is ontworpen om de speelervaring voor iedereen toegankelijker te maken. Of het nu gaat om kinderen die zich met gesproken taal niet goed genoeg duidelijk kunnen maken, of om kinderen die gesproken Nederlands niet goed genoeg begrijpen, de speeltuinkaart is er voor iedereen. ISAAC-nf's bijdrage aan ondersteunde communicatieDe revolutionaire impact van ISAAC-nf op ondersteunde communicatie is zichtbaar op alle vlakken.

Hoe Werkt het?:

De speeltuinkaart maakt gebruik van pictogrammen - visuele symbolen die een specifiek concept of idee vertegenwoordigen. Deze pictogrammen kunnen door iedereen worden aangewezen om de communicatie te verduidelijken. Dit betekent dat, zelfs als verbale communicatie een uitdaging is, individuen nog steeds in staat zijn om hun gedachten, gevoelens en wensen over te brengen door simpelweg naar een pictogram te wijzen.  speeltuinkaarten gemaakt met SymbalSix symbolen

De Impact van de Speeltuinkaart:

Het effect van de speeltuinkaart is verstrekkend. Niet alleen heeft het de communicatiebarrières in speelplekken verminderd, maar het heeft ook bijgedragen aan het bevorderen van begrip en acceptatie onder kinderen en volwassenen zonder communicatieve beperkingen. Door het modelleren - het aanwijzen van een pictogram terwijl het woord wordt uitgesproken - leren individuen de betekenis van elk pictogram en wordt de gesproken taal ondersteund.

Conclusie:

ISAAC-nf's toewijding aan het bevorderen van inclusiviteit en begrip is duidelijk zichtbaar in hun initiatieven zoals de speeltuinkaart. Door samen te werken met gemeenten en organisaties zoals ISAAC-nf, blijven we de norm verleggen en zorgen ze ervoor dat iedereen, ongeacht hun communicatieve capaciteiten, een stem heeft. We hebben een standaard infobord beschikbaar die we zo voor je kunnen drukken inclusief frame en instructie en met een stevige solide oplossing die we ook nog eens kunnen voorzien met een 10 jaar kleurechtheidsgarantie zodat odereen er optimaal plezier van kan hebben en voor eenhele lange tijd. Je kunt bij ons gewoon vragen naar het ISAAC infobord en dan weten wij genoeg. 

Pictogrammen - Een Universele Taal voor Communicatie

In de wereld van communicatie zijn woorden vaak het primaire medium waarmee we onze gedachten en gevoelens overbrengen. Maar voor velen, vooral degenen met communicatieve beperkingen, kunnen woorden ontoereikend of ontoegankelijk zijn. Hier komen pictogrammen in beeld, dienend als een universele taal die bruggen bouwt waar woorden tekortschieten.

De Eenvoud van Pictogrammen:

Pictogrammen zijn eenvoudige, visuele representaties van concepten, acties of objecten. Ze zijn ontworpen om direct en duidelijk te zijn, waardoor ze gemakkelijk te begrijpen zijn, zelfs zonder context. Deze eenvoud maakt ze bijzonder effectief voor communicatie, vooral in omgevingen waar verbale communicatie een uitdaging kan zijn.

Waarom Pictogrammen Werken:

  1. Universeel Begrijpelijk: Ongeacht taal, cultuur of leeftijd, pictogrammen kunnen door bijna iedereen worden begrepen. Ze overstijgen taalbarrières en bieden een gemeenschappelijk medium voor communicatie.
  2. Direct en Efficiënt: In tegenstelling tot verbale communicatie, die misverstanden en verwarring kan veroorzaken, bieden pictogrammen directe, ondubbelzinnige boodschappen.
  3. Ondersteunt Geheugen en Begrip: Visuele aanwijzingen, zoals pictogrammen, kunnen helpen bij het versterken van het geheugen en het begrip, vooral bij complexe concepten of instructies. Pictogrammen als middel voor universele communicatieDe kracht van pictogrammen in het overbruggen van communicatiebarrières

Pictogrammen in Speelplekken:

In de context van speelplekken dienen pictogrammen op informatieborden als hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen om hun wensen, gevoelens en behoeften te communiceren. Of het nu gaat om het uitdrukken van een verlangen om op de schommel te spelen, het delen van een gevoel van opwinding, of zelfs het aangeven van een behoefte zoals dorst of honger, pictogrammen bieden een medium voor duidelijke en effectieve communicatie.

De Toekomst van Pictogrammen:

Met de groeiende erkenning van het belang van inclusiviteit en toegankelijkheid, is de rol van pictogrammen in openbare ruimtes, waaronder speelplekken, alleen maar toegenomen. Ze worden niet alleen gezien als hulpmiddelen voor diegenen met communicatieve beperkingen, maar ook als instrumenten voor algemene communicatie, onderwijs en bewustwording.

Conclusie:

Pictogrammen zijn veel meer dan eenvoudige symbolen; ze zijn krachtige instrumenten van inclusie, begrip en verbinding. In speelplekken en daarbuiten blijven ze een cruciale rol spelen in het creëren van omgevingen waar iedereen zich gehoord en begrepen voelt.

De Impact van Inclusieve Speelplekken op Gemeenschappen

Wanneer we denken aan speelplekken, visualiseren we vaak lachende kinderen die genieten van de eenvoudige vreugde van het spelen. Maar voor gemeenschappen zijn speelplekken veel meer dan alleen plekken voor recreatie. Ze zijn centra van sociale interactie, leren en groei. Door deze speelplekken inclusief te maken met behulp van informatieborden en andere hulpmiddelen, kunnen we een diepgaande impact hebben op de hele gemeenschap.

Versterking van Sociale Banden:

Inclusieve speelplekken moedigen kinderen van alle capaciteiten aan om samen te spelen. Dit bevordert begrip, empathie en vriendschap tussen kinderen die anders misschien nooit de kans zouden hebben gehad om te interageren. Het helpt ook ouders en verzorgers van kinderen met beperkingen om te netwerken en steun te vinden binnen hun gemeenschap.

Educatieve Kansen:

Inclusieve speelplekken zijn niet alleen recreatief; ze zijn ook educatief. Door interactie met informatieborden en andere hulpmiddelen leren kinderen over diversiteit, communicatie en de waarde van inclusiviteit. Het biedt ook een platform voor kinderen zonder beperkingen om meer te leren over de uitdagingen waarmee hun leeftijdsgenoten worden geconfronteerd en hoe ze kunnen helpen.

Bevordering van Fysieke Activiteit:

Inclusieve speelplekken kunnen ook economische voordelen hebben voor gemeenschappen. Ze trekken gezinnen van buiten de gemeenschap aan, wat kan leiden tot verhoogde uitgaven in lokale bedrijven. Bovendien kunnen subsidies en financiering vaak gemakkelijker worden verkregen voor projecten die inclusiviteit en toegankelijkheid bevorderen.

Conclusie:

Inclusieve speelplekken hebben het potentieel om gemeenschappen te transformeren. Ze bevorderen sociale cohesie, bieden educatieve kansen, stimuleren fysieke activiteit en kunnen zelfs economische voordelen hebben. Door te investeren in inclusiviteit in speelplekken, investeren gemeenschappen in een betere toekomst voor al hun leden.

Overstijgende Barrières: De Toekomst van Inclusieve Speelplekken

De reis naar inclusiviteit is er een van constante evolutie. Terwijl we vooruitgang hebben geboekt in het creëren van speelplekken die toegankelijk zijn voor iedereen, blijft de vraag: wat brengt de toekomst? Hoe kunnen we de barrières die nog bestaan verder afbreken en een wereld creëren waarin elke persoon, ongeacht hun capaciteiten, zich welkom en begrepen voelt?

Technologische Vooruitgang:

De snelle vooruitgang in technologie biedt ongekende mogelijkheden. Denk aan augmented reality die speelplekken transformeert, AI-gestuurde hulpmiddelen die communicatie vergemakkelijken, en biometrische systemen die speelplekken veiliger maken voor iedereen.

Bewustwording en Onderwijs:

De sleutel tot verandering is vaak bewustwording. Door educatieve programma's en bewustwordingscampagnes kunnen we de samenleving informeren over de uitdagingen waarmee mensen met beperkingen worden geconfronteerd en hoe we allemaal een rol kunnen spelen in het bevorderen van inclusiviteit.

Duurzaamheid en Inclusiviteit Hand in Hand:

De toekomst van speelplekken is er niet alleen een van inclusiviteit, maar ook van duurzaamheid. Door milieuvriendelijke materialen en technologieën te integreren, zorgen we voor speelplekken die zowel inclusief als milieuvriendelijk zijn.

Gemeenschapsbetrokkenheid:

De toekomstige speelplekken zullen worden gedreven door de behoeften en wensen van de gemeenschap. Door gemeenschappen actief te betrekken bij het ontwerp- en planningsproces, kunnen we ervoor zorgen dat de speelplekken echt resoneren met degenen die ze gebruiken.

Conclusie:

De toekomst van inclusieve speelplekken is er een van hoop, innovatie en gemeenschap. Het is een toekomst waarin elk kind, ongeacht hun capaciteiten, de vreugde van spelen kan ervaren in een omgeving die hen verwelkomt en begrijpt. Het is een toekomst die we samen kunnen bouwen, stap voor stap, speelplek voor speelplek.

Het mooie van deze informatieborden is dat ze universeel zijn. Ze zijn niet alleen een zegen voor kinderen met communicatiebeperkingen, maar ook voor jongere kinderen die hun spraakvermogen nog ontwikkelen. Kinderen van rond de 1,5 jaar, die misschien nog niet volledig kunnen praten, kunnen plotseling meer communiceren met hun ouders via het bord. Het is verbazingwekkend hoe snel ze de betekenis van de pictogrammen oppikken, vooral als hun ouders de woorden hardop uitspreken die ze aanwijzen.

Wat deze borden extra speciaal maakt, is dat de pictogrammen die we gebruiken op het PressArt ISAAC bord al bekend zijn bij veel kinderen met een communicatieve beperking. Deze pictogrammen worden zowel op school als thuis gebruikt, of het nu op hun iPad is of op een geplastificeerde kaart die ouders altijd bij zich hebben. Dit verhoogt de herkenbaarheid en versnelt de communicatie aanzienlijk. In feite zou een ander soort bord, dat deze essentiële kenmerken mist, simpelweg geen optie zijn.

Bovendien zijn kinderen vindingrijk en bedenken ze vaak hun eigen spelletjes met het bord. En laten we niet vergeten dat we bij PressArt alleen de allerbeste materialen voor informatieborden gebruiken. Dit garandeert dat ze extreem duurzaam zijn, waardoor bezoekers er jarenlang plezier van hebben. Het is een investering in kwaliteit en inclusiviteit die elke speelplek zou moeten overwegen.

Tijd voor Actie: Maak Inclusief Spelen Mogelijk in Jouw Gemeente

We hebben een reis gemaakt door de wereld van inclusiviteit, de kracht van technologie en duurzaamheid, en de visie voor de toekomst van speelplekken. Maar zoals bij elke reis, is de bestemming slechts het begin. Nu is het tijd voor actie!

Bij PressArt geloven we in het maken van dromen tot realiteit. We hebben niet alleen gesproken over de mogelijkheden, maar we hebben ook de tools en middelen gecreëerd om ze tot leven te brengen. Het informatiebord met pictogrammen, ontworpen in samenwerking met ISAAC, is klaar om elke speelplek te transformeren in een inclusieve oase voor alle kinderen.

Stel je voor: een speelplek in jouw gemeente waar elk kind, ongeacht zijn of haar capaciteiten, zich begrepen en welkom voelt. Een plek waar communicatie geen barrière is, maar een brug naar verbinding en plezier. Dit is niet langer een droom, maar een haalbare realiteit. De synergie van ISAAC-nf en PressArt voor inclusieve communicatie

Hoe Maak Je Dit Mogelijk?

  1. Neem het Initiatief: Als je in jouw gemeente een speelplek ziet die kan profiteren van een PressArt/ISAAC pictogrammenbord, wacht dan niet! Neem contact op met de gemeente of vraag eerst een offerte bij ons aan.
  2. Zoek een Sponsor: Misschien is er een lokaal bedrijf dat graag zijn naam wil verbinden aan zo'n prachtig initiatief. Of misschien wil de gemeente zelf wel optreden als sponsor. Met ruimte voor een logo op het bord, is het een win-win voor iedereen.
  3. Laat het aan Ons Over: Van het ontwerp tot de productie en plaatsing, wij zorgen voor alles. Onze duurzame materialen zorgen niet alleen voor een lange levensduur, maar dragen ook bij aan een groenere planeet.Inclusieve informatieborden bij speeltuin de eerste in nederland en er volgen nog heel veel meer

Inclusief spelen is niet alleen een recht, het is een vreugde die elk kind verdient. Bij PressArt zijn we trots op onze missie om deze vreugde toegankelijk te maken voor iedereen. Dus waar wacht je nog op? Laten we samen de wereld van speelplekken transformeren, één bord tegelijk. maar in ieder geval in alle gemeenten een.

Wij hebben alles klaar liggen voor het succes, voor jou eigen infobord in je eigen gemeente in de buurt. Laten we voorop lopen en stilte geen reden zijn om levensvreugde te beperken. Spelen en zeggen wat je wil is immers voor iedereen belangrijk.

Neem gewoon contact over Informatieborden: De Brug naar Inclusief Spelen voor Iedereen

We helpen jou en de kinderen graag verder en kunnen naast het infobord ook audiopalen en andere educatieve speelelementen toevoegen aan de speeltuin. 


Over de schrijver
Peter-Pim is de oprichter en eigenaar van PressArt. Hij specialiseert zich al meer dan 30 jaar in het ontwikkelen, produceren en plaatsen van grafische, monkeyproof communicatiemiddelen en design objecten. Hij verzint creatieve wandelconcepten zoals de Klompenpaden, heeft voor Staatsbosbeheer hun nieuwe lijn van frames ontwikkeld, adviseert vele groene en recreatieve organisaties bij hun keuze voor de inrichting van hun terrein rondom infoborden. Zijn bedrijf PressArt levert vele bewegwijzering-oplossingen en materialen die jarenlang goed blijven, optimaal krasvast zijn en ook nog eens duurzaam en milieuvriendelijk. Zijn kracht is een enorme materialen kennis, inventiviteit en binnen korte tijd het oplossen van buitencommunicatie vraagstukken. Neem gerust contact met hem op dat vindt ie leuk.
Reactie plaatsen