Klic Melding Informatieborden

Klic Melding Informatieborden

Klic Melding Informatieborden is noodzakelijk zodra je met een graafmachine in de grond gaat graven.  Maar wat is een Klic-melding en waarvoor dient het?

Wat is een klic-melding?

Voordat je met een graafmachine in de grond gaat (grondroering) of grondroering laat verrichten ben je wettelijk! verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster. Een klic-melding wordt ook wel een graafmelding genoemd.

[caption id="attachment_4024" align="alignleft" width="700"]wat-is-een-klick-melding-informatiepanelen-informatieborden-pressart-peter-pim-stolker In Nederland ligt meer dan een miljoen kilometer aan leidingen en telefoonlijnen onder de grond. De overheid heeft regels gemaakt om schade aan die kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden te verminderen. Een Klic-melding geeft info waar leidingen lopen. >>>>Frame Koperwiek (c) PressArt Peter-Pim Stolker[/caption]

Bij welke diepte is een klick-melding verplicht?

Je moet altijd een Klickmelding doen wanneer je van plan bent met een machine in de grond te graven. Het maakt dus niet uit hoe diep je gaat graven.

Hoe lang is een Klic-melding geldig?

Een aangevraagde Klikmelding is 20 dagen geldig. Dus na het melden van een klick-melding moet je binnen 20 dagen beginnen met je graafwerkzaamheden. Als je niet binnen 20 dagen begint met werken moet er een nieuwe melding gedaan worden.

Moet een grondroeder bij een project dat langer als 20 dagen duurt dan telkens een nieuwe grondmelding doen?


Dat is afhankelijk van de situatie. Als er al meer dan 20 werkdagen verstreken zijn sinds de graafmelding is gedaan en er wordt nog gegraven, dan zou er dus  een nieuwe melding moeten worden gedaan.

Bij grote werken is de situatie anders. Er is vaak sprake van een afgesloten werkterrein, waarbij het terrein langdurig opengebroken kan zijn en er tal van werkzaamheden in de grond plaatsvinden. Als de grondroerder plausibel kan maken dat er in de tussentijd geen mogelijkheid is dat er nieuwe kabels en/of leidingen zijn gelegd (bijvoorbeeld omdat hij het terrein 'onder controle' heeft) dan lijkt het niet zinvol na 20 werkdagen een nieuwe graafmelding te doen. Als hij daarentegen op een openbaar terrein graaft dat vrij toegankelijk is en hij er niet permanent zicht heeft op wat er op het terrein gebeurt, dan is een nieuwe graafmelding nodig.

Is de opdrachtgever verantwoordelijk bij schade?

Ja en Nee. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het zorgvuldig aanleveren van de informatie zodat de opdrachtnemer zich, op basis van de beschikbaar gestelde informatie een beeld kan vormen van de kosten en de tijd die gemoeid gaat met de voorbereiding en het uitvoeren van het grondwerk.

Dit betekent dat de opdrachtgever:
 • Informatie opvraagt bij de Dienst (KLICK)
 • Nagaat welke invloed de ondergrondse netten hebben op zijn project;
 • Nagaat welke maatregelen of voorwaarden de betreffende netbeheerders hanteren en of er sprake is van netten met een gevaarlijke inhoud;
 • De verkregen informatie in de precontractuele fase ter beschikking stelt aan de potentiële grondroerders;
 • De verkregen informatie in het contract opneemt;
 • Zich er bij het aangaan van de overeenkomst van overtuigt dat in het contract of in de aanbieding expliciet is vermeld welke inspanning minimaal van de opdrachtnemer wordt verwacht om het kader van zorgvuldig graven.

Wat houdt zorgvuldig graven voor de grondroerder in?

 

Klicmelding voor Informatiepanelen door PressArt

Wanneer wij een opdracht krijgen voor het plaatsen van informatiepanelen gaan wij er standaard vanuit dat u de klikmelding en eventuele vergunningen verzorgt. Mocht u dat graag door ons willen laten doen is dat geen enkel probleem.

Wij zijn aangesloten bij de organisatie en kunnen zo inloggen en de klic-meding verrichten. Voordat we dat kunnen doen hebben we van u wel enkele gegevens nodig.

Welke gegevens moet je aanleveren aan ons voor een klikmelding?

 • Wens plaatsingsdatum
 • Contactpersoon voor locatie
 • 06 nummer
 • x en y coordinaten? Of huisadres niet verder dan 400 meter van de locatie
 • Foto van de locatie met aangegeven in welke richting het bord moet staan

 • Wanneer het heen nou komt en wij niet naar eigen inzicht mogen/kunnen plaatsen is het van belang dat er iemand bij iedere locatie is die ons aanwijst hoe het precies geplaatst moet worden. Bij enkele locaties zou ik dat zeker zo doen wanneer het er veel zijn is het een overwegen waart de locaties duidelijk aan te geven (FOTO met kruisje).

  Hou er rekening mee dat het verkrijgen van een klic melding 5 werkdagen duurt en slechts 20 dagen geldig is!

  Uw risico plaatsen naar eigen inzicht

  Wanneer wij naar eigen inzicht mogen plaatsen dan is het van belang om te beseffen dat wanneer het bord op een plaats gezet is waar u het niet mee eens bent wij dat wel willen verplaatsen maar dat dat gepaard gaat met meerkosten.

   

  Moet ik voor het frezen in asfalt ook een grondmelding doen?

  Asfalt is een constructie op de ondergrond. De WION ziet toe op graafwerkzaamheden in de ondergrond. Het frezen van asfalt of het boren er in, waarbij de ondergrond onder het asfalt niet 'geroerd' wordt, valt niet onder graafwerkzaamheden.

  Als asfalt geheel verwijderd wordt, wordt dit wel gezien als 'grondroeren' en dient u een graafmelding te doen.

   

  Hoe zit dat bij het verwijderen van een Informatiepaneel?

  Bij het verwijderen of herplaatsen van informatiepanelen door middel van een kraan of graafmachine is ook sprake van het verrichten van mechanische werkzaamheden in de ondergrond. Ook wanneer je er niet mee in de grond komt!

  Even een voorbeeld waarbij niet machinaal wordt gegraven.

  Het oude informatiepaneel wordt handmatig vrij gegraven en rechtstandig met behulp van een kraan op een vrachtwagen of een specifieke palen lift verwijderd en het nieuwe informatiepaneel wordt in datzelfde gat geplaatst.

  In artikel 8 van de WION is bepaald dat een grondroerder het voornemen tot het verrichten van graafwerkzaamheden meldt. Voor de beantwoording van bovenstaande vraag moet dus worden vastgesteld of er bij het verwijderen of herplaatsen van informatiepanelen sprake is van doen van ‘graafwerkzaamheden’.

  In artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c van de WION worden graafwerkzaamheden gedefinieerd als “het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond”. Uit de Memorie van Toelichting (MvT) bij dit wetsartikel volgt dat de term ‘graafwerkzaamheden’ ruim moet worden uitgelegd.

  De vraag die moet worden gesteld is dus of er mechanisch werkzaamheden worden verricht in de ondergrond. Indien er bij het verwijderen van informatiepanelen wordt gewerkt met een kraan waarmee het informatieaneel uit de grond worden verwijderd en waarmee nieuwe informatiepaneel worden geplaatst in de ondergrond, wordt er mechanisch iets in de ondergrond geplaatst of uit verwijderd. In dit opzicht kan een vergelijking worden getrokken met bijvoorbeeld het heien van palen in de ondergrond of het slaan van damwanden, voorbeelden van graafwerkzaamheden die specifiek in de MvT bij de WION worden genoemd.

  Met andere woorden als je er met een graafmachine of kraag informatiepanelen uit de grond gaat trekken moet je dus ook een klic-melding doen.

Reactie plaatsen